Почетна страница » Контакт очима

    Контакт очима

    Контакт очима
    Запажања психолога показују да се током личних контаката саговорници не могу стално гледати, већ само 60% од укупног времена. Међутим, време контакта са очима може да пређе ова ограничења у...