Почетна страница » Сорте деја ву ефекта

    Сорте деја ву ефекта

    Сорте деја ву ефекта
    1. Деја век (Деја Вецу, тј. Већ искусан) је оно што већина људи доживљава када искусе деја ву. Док је деја ву осећај да сте видели нешто раније, деја век...